Lekcie

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: 22.02.2020 - 23.02.2020

Počet lekcií: 2 / Dĺžka 1 lekcie: 960 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Cieľ kurzu:

5A - cvičenia pre deti a mladistvých vo veku 6 - 18 rokov 

5B - cvičenia pre dospelých -  stredný vek a vyšší vek 

 

Obsah kurzu:

POZOR!!! Informácia pre cvičiteľov:

MUDr. Richard Smíšek zmenil podmienky realizácie cvičení. Každý, kto pôsobí ako cvičiteľ si musí každé 2 roky obnovovať kurz rovnakej alebo vyššej úrovne. 

Viac informácií na www.spirastabilization.com

 

 


Miesto konania: Galanta, Slovensko


Dátum konania: 16.01.2020 - 16.01.2020


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Program:

Školenie je zamerané na odbornú prípravu na skúšky k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami.
Záväzne prihláseným záujemcom pošleme pozvánku s organizačnými a platobnými podmienkami.

V prihláške je nutné uviesť funkciu prihlasovanej osoby

Školenie je určené pre zamestnancov potravinárskych prevádzok - jedálne, reštaurácie, výroba potravín, nápojov, predaj a manipulácia so zeleninou a ovocím, obchodné potravinárske prevádzky, mlyny, pekárne, cukrárne, školské zariadenia pre deti a mládež a pod.
Povinnosť preukázania odbornej spôsobilosti ustanovuje § 15 zákona č. 355/2007 z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  V prílohe vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, je uvedený zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktorých diplom alebo vysvedčenie preukazuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.