Vzdelávanie / Jazyky / Odborné školenia / Rekvalifikácia / Zdravie - zdravotníctvo

Čomu sa venujeme

Realizujeme kurzy, odborné semináre, odborné školenia, tréningové programy, rekvalifikácie v oblasti vzdelávania dospelých.

O nás

Akadémia lektorov Slovenska (Akadémia LS) združuje lektorov pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých i detí. 

 

Lektori pôsobiaci v oblasti vzdelávania sú skupina vysoko kvalifikovaných a vzdelaných odborníkov, ktorí vykonávajú túto činnosť profesionálne alebo popri svojom zamestnaní. V rámci vlastnej vzdelávacej činnosti Akadémia LS organizuje odborné semináre, školenia, kurzy, realizuje projekty verejno-prospešných akcií, tréningy a výcviky koní určených na hipoterapiu.

 

Akadémia LS umožňuje svojim členom vzdelávať sa a zvyšovať si svoju kvalitikáciu, zúčastňovať sa odborných seminárov, konferencií na Slovensku i v zahraničí, publikovať odborné články, získavať odborné teoretické i praktické skúsenosti formou zahraničných stáží a zahraničných pobytov, získavania a dopĺňania jazykových znalostí a pod.

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  dospelí 18+     35+     65+  

Vhodné pre:   muži aj ženy

Komentáre

ID: 000032